Regulamin sklepu

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.decomano.pl jest Żaneta Grajewska, ul. Fabianowska 77BD/1 M83, 62-064 Plewiska, NIP: 779-114-79-37, Regon:634617505, zarejestrowana w Urzędzie Miasta Poznań. Numer konta bankowego: ING Bank Śląski 83 1050 1520 1000 0090 7422 5658, tel. 604 196 705, email:kontakt@decomano.pl
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a realizującym zamówienie, zwanym dalej sprzedającym.
 3. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok,zamówienia realizowane są w dni robocze.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków dostawy.
 5. W przypadku gdy kupujący poda nieprawdziwe lub niepełne dane, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia przez Kupują zostanie potwierdzone drogą mailową z podaniem szczegółów związanych z danymi niezbędnymi do uregulowania płatności za zamówienie. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym,
 7. Należność za zamówienie jest pobierana w formie przedpłaty na konto. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia. Numer zamówienia znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
 8. W przypadku braku potwierdzenia i wpłaty za złożone zamówienie, po upływie 10 dni od jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane.
 9. Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi kupujący. Jeżeli wartość zamówienia przekroczy kwotę 250 zł, zamówienie wysyłane jest na koszt sklepu na terenie całego kraju.
 10. Zamówione towary są wysyłane Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD do 48 godzin od zaksięgowania wpłaty. W przypadku braku zamówionego towaru Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie a Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia.Cena przesyłki to 18 zł brutto.
 11. Ceny towarów oferowanych przez www.decomano.pl podane są w złotych polskich i są cenami Brutto, nie obejmują kosztu przesyłki. Faktura wystawiana jest na życzenie klienta.
 12. Sklep www.decomano.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 13. Sklep www.decomano.pl gwarantuje Kupującemu możliwość zwrotu lub wymiany całego lub częściowego zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny zgodnie z art 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku ( Dz.U.2000.22.271). Towary muszą być zwracane w stanie kompletnym oraz nie mogą nosić jakichkolwiek śladów używania.Sklep gwarantuje zwrot ceny wartości towaru za jaki został nabyty i przelanie tej wartości na konto bankowe wskazane przez klienta. Koszt przesyłki zwracanego lub wymienianego towaru pokrywa Klient.
 14. Wszystkie sprawy sporne strony będą rozstrzygane polubownie, w sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 15. Złożenie zamówienia przez Kupującego ze strony sklepu internetowego www.decomano.pl jest jednoznaczne z akceptacją warunków dostawy oraz powyższego regulaminu sklepu.
 16. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub mailową na adres: kontakt@decomano.pl